Henvisninger

Kundecases

Skandia

Skandia Danmark indgik i 2016 aftale med NES TECH vedrørende implementering af nyt kernesystem til deres markedsrentebestand. Det nye kernesystem, Polaris, blev sat i drift i januar 2018, hvor den samlede kundebestand fra det gamle kernesystem blev migreret ind i Polaris. Læs mere om projektet her.

Saxo Bank

For at kunne tilbyde sine partneres kunder adgang til investering af pensionsmidler på Saxo Banks investeringsplatform, indgik Saxo Bank i 2018 aftale med NES TECH om implementering af Polaris som kernesystem til pensionsadministration. Polaris blev sat i drift hos Saxo Bank i starten af 2019.

LÍV

LÍV, som er Færøernes største pensionsselskab, valgte i 2018 at skifte deres eksisterende kernesystem. Efter nærmere/længere overvejelser faldt valget på NES TECH og kernesystemet Polaris. Projektet er i sin afsluttende fase og planlagt dato for idriftsættelse af Polaris er januar 2021.