Hvad vi tilbyder

Polaris

Polaris er et moderne online system til administration af policer, der er udviklet med anvendelse af nyeste Microsoft teknologi. Polaris kan derfor afvikles på en priseffektiv decentral hardwareplatform enten lokalt hos den enkelte kunde, i et driftscenter eller som en cloud-løsning.

Polaris er konstrueret således, at produkter og forretningsregler (f.eks. opsparinger og investeringer) kan opsættes og vedligeholdes i den kørende installation af systemet. Brugere af Polaris vil derfor opleve, at Polaris er målrettet og optimeret til netop deres forretning, selv om der kan være store variationer i produkter der administreres på tværs af kundeinstallationer. Denne adskillelse mellem opsætning og software gør det muligt at basere den enkelte kundeinstallation på samme softwareimplementering af systemmoduler så som f.eks. konto-, handels- og policemodul, sikkerhed, bogføring og udbetaling.

Fordelen ved denne systemarkitektur er, at omkostninger til vedligehold og videreudvikling af de enkelte systemmoduler kan deles mellem de enkelte kunder til Polaris, hvilket ultimativt også leder til en højere kvalitet i implementeringen.

Vores mission er at hjælpe vores kunder med at frigive omkostninger, der bruges til kompleks IT-udvikling, til i stedet at gå til kundernes pensionsopsparinger og servicering af pensionsopsparerne. Dette ved at levere et standard kernesystem, hvor omkostninger til udvikling deles.