POLARIS

Den moderne Polaris platform hjælper med at løfte Liv og Pensionsselskaber væk fra tung IT-udvikling, så fokus kan flyttes til kunderne.

Lave omkostninger
og høj kvalitet

Polaris er det første standardsystem til Liv og Pension, som i praksis har alle kunder på samme system samtidig med, at hver kunde får deres helt unikke behov opfyldt i forhold til deres forretningsprocesser og produkter.

Med Polaris kræver det ikke længere enorme IT-budgetter og bekostelige forsinkelser at implementere et nyt pensionskernesystem. Og så er det sidste gang, der bliver behov for at skifte system, for Polaris bliver løbende vedligeholdt og opgraderet.

Polaris er det første standardsystem til Liv og Pension som i praksis har alle kunder på samme system, samtidig med at hver kunde får deres helt unikke behov opfyldt i forhold til deres forretningsprocesser og produkter.

Med Polaris kræver det ikke længere enorme IT-budgetter og bekostelige forsinkelser at implementere et nyt pensionskernesystem og så er det sidste gang der bliver behov for at skifte system, for Polaris bliver løbende vedligeholdt og opgraderet.

image/svg+xml Layer 1

”Vi hjælper jer med at frigive omkostninger, der bruges til kompleks IT-udvikling, til i stedet at gå til kundernes pensioner, service og oplevelse”.

Altid opdateret

Polaris bygger på nyeste Microsoft teknologi, og vi sørger for løbende at opgradere til nye versioner, så alle kunder altid har nyeste og mest opdaterede system. Det betyder i praksis, at skiftet til Polaris effektivt sætter et punktum for nogensinde at skulle skifte kernesystem igen.

Polaris kan køres både lokalt hos den enkelte kunde, i et driftscenter eller som en cloud-løsning, og vi har i dag kunder i alle tre kategorier.

Tilpasset jeres behov - modul for modul

Polaris er konstrueret, så produkter og forretningsregler, f.eks. opsparinger og investeringer, kan opsættes og vedligeholdes i den kørende installation af systemet. Som brugere af Polaris vil I derfor opleve, at Polaris er målrettet og optimeret til netop jeres forretning, selvom der kan være store variationer i produkter, der administreres på tværs af kundeinstallationer. Denne adskillelse mellem opsætning og software gør det muligt at basere den enkelte kundeinstallation på samme softwareimplementering af de forskellige systemmoduler som konto-, handels- og policemodul, sikkerhed, bogføring og udbetaling.

Fordelen er, at omkostninger til vedligehold og videreudvikling af de enkelte systemmoduler kan deles mellem kunderne til Polaris, og det leder til højere kvalitet i implementeringen.

Polaris er konstrueret så produkter og forretningsregler, f.eks. opsparinger og investeringer, kan opsættes og vedligeholdes i den kørende installation af systemet. Som brugere af Polaris vil I derfor opleve, at Polaris er målrettet og optimeret til netop jeres forretning, selv om der kan være store variationer i produkter der administreres på tværs af kundeinstallationer. Denne adskillelse mellem opsætning og software gør det muligt at basere den enkelte kundeinstallation på samme softwareimplementering af de forskellige systemmoduler som konto-, handels- og policemodul, sikkerhed, bogføring og udbetaling.

Fordelen er at omkostninger til vedligehold og videreudvikling af de enkelte systemmoduler kan deles mellem kunderne til Polaris og det leder til højere kvalitet i implementeringen.

Kontakt os hvis du vil vide mere